دندان درد

 دردی که در ناحیه دندان ها باشد را دندان درد می گویند، درد در ناحیه دندان ها گاهی ناشی از قسمتهای دیگر دهان می باشد و مراجعین به دندانپزشکی فکر می کنند که درد از دندانشان است درصورتی که می تواند از قسمتهای دیگر دهان باشد.

شایع ترین علل دندان درد عبارتند از:

 التهاب پالپ که معمولا مربوط به به پوسیدگی دندان می باشد.

 صدماتی که از عوامل بیرونی به دندان وارد شده از جمله ضربه.

 افزایش حساسیت عاج که می تواند همراه با دردهای کم یا شدید باشد که معمولا در قسمتهای مرتبط با ریشه می باشد.

 پریودنتیت آپیکال (التهاب لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئول در اطراف راس ریشه).

 آبسه دندان(دردهای ناشی از چرک، مانند آبسه اپیکال، آبسه پری کرونال و آبسه پریودنتال).

 حفره خشک یا سوکت خشک، عارضه ای که ممکن است ناشی از کشیدن دندان باشد).

 نکروزان حاد التهاب لثه (عفونت لثه که با نام "trenchmouth" شناخته می شود).

 اختلالات گیجگاهی فکی و دیگر عوامل

در التهاب پالپ زمانیکه درد پس از یک محرک (مانند خوردن یک چیز سرد یا شیرین) خفیف ویا متوسط بوده و مدت زمانی کوتاهی طول بکشد بعنوان التهاب پالپ برگشت پذیر شتاخته می شود. زمانیکه درد ناخودآگاه و شدید است و مدت زمان طولانی بعد از یک محرک طول می کشد التهاب پالپ برگشت ناپذیر است. در صورت عدم درمان بیماری پالپ در مرحله برگشت پذیری ممکن است تبدیل به پالپ غیر قابل برگشت شده و سپس به نکروز پالپ (مرگ پالپ) و پریودنتیت آپیکال منجر شود. آبسه پری کرونال معمولا با pericoronitis حاد دندان عقل پایین در ارتباط است و آبسه پریودنتال معمولا نشان دهنده عارضه پریودنتیت مزمن (بیماری لثه) می باشد. در بعضی موارد عارضه ای در قسمتی از صورت و دهان، درد دندان را ایجاد می کند، مانند سینوزیت فک بالا که می تواند درد در دندان فوقانی پشت ایجاد کند.

مقالات مرتبط  آپاندیس در طب سنتی

علل دندان درد

دندان درد ممکن است با شرایط دندان (ادنتوژنیک) (مانند شرایط عاج و ناحیه خمیری دندان و یا لثه)، و یا شرایط غیر دندان (غیر ادنتوژنیک) (مانند سینوزیت فک بالا و یا آنژین سینه ای) ایجاد شود. شرایط غیر دندانی بسیاری وجود دارند، اما اکثریت قریب به اتفاق دندان درد ناشی از شرایط دندانی است.

هر دو ناحیه خمیری دندان و لیگامان پریودنتال گیرنده های درد دارند، اما ناحیه خمیری دندان فاقد proprioceptors (حرکت یا موقعیت گیرنده) و mechanoreceptors (گیرنده های فشار مکانیکی) است.

در نتیجه درد نشات گرفته از عاج و ناحیه خمیری دندان ضعیف تر است، در حالی که درد ناشی از لیگامان پریودنتال معمولا بیشتر است.

شرایط دندانی عبارتند از:

پالپ

حساسیت عاجی

پریودنتال (اطراف دندان)

پریودنتیت آپیکال

تاثیر غذا

آبسه پریودنتال

التهاب لثه اولسراتیو نکروزان حاد

تروما اکلوزال

حفره خشک

ثبت نظر