بهترین راهکارها برای دندان درد در طول سالهای سال انسانها برای تسکین دندان درد از داروهای خانگی استفاده می کردند. در این مقاله چند داروی خانگی که توسط مردم برای دندان درد مورد استفاده قرارمی گیرد و نحوه تاثیر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ۱- روغن گل میخک چرا میخک؟ میخک حاوی یک بی حس…

دندان درد  دردی که در ناحیه دندان ها باشد را دندان درد می گویند، درد در ناحیه دندان ها گاهی ناشی از قسمتهای دیگر دهان می باشد و مراجعین به دندانپزشکی فکر می کنند که درد از دندانشان است درصورتی که می تواند از قسمتهای دیگر دهان باشد. شایع ترین علل دندان درد عبارتند از:…